Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
Blog > Komentarze do wpisu
Serwetka

Wykonanie serwetki zajê³o mi kilka godzin (ze wzglêdu na ma³e dzieci robiê z duuu¿ymi przerwami...)¶rednica ok. 28 cm, robi³am j± na urodziny dla mojej mamy i tak siê spodoba³a, ¿e poprosi³a o jeszcze jedn±...

cypros_02

 

niedziela, 12 sierpnia 2007, olimpijskie

Polecane wpisy

  • Pierwszy wakacyjny "wyrób"

    Skoñczy³am w czwartek topik na zamówienie mojej s±siadki. Robi³am go z Sandry dzianiny 6/ 2007, Model 9. Jest on jednak troszkê skorygowany: nie ma wi±zania i p

  • zapytanie

    Witam Was serdecznie i ponawiam zapytanie dot. licznika. Tym razem do³±czam fotki. Poprzednio otrzyma³am odpowied¼, ¿e licznik przesuwa siê rêcznie, ale chyba j

  • Zapytanie

    Kochane moje! Mam bardo wa¿ne pytanie. Kupi³am sobie dzisiaj co¶ co nazywa siê "licznikiem rzêdów" tylko nie mam bladego pojêcia jak siê to cudo u¿ywa

Komentarze
2007/08/13 13:41:41
¶liczna serwetka! je¶li z du¿ymi kilka godzin, to bez przerw chyba w kilka minut by¶ j± machnê³a, co? b³yskawica z Ciebie ;)
pozdrawiam - iza
-
2007/09/04 19:44:04
Jaka prosta, taka ¶liczna.
Pozdrawiam ciep³o.
-
2007/09/04 21:00:17
Bardzo urokliwa serwetka.
Pozdrawiam