Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
¶roda, 25 kwietnia 2007
Zapraszamy od 1 maja

Od maja zaczyna siê sezon urlopowy,
wiêc i my zaczniemy spotykaæ siê tutaj, na wakacyjnym blogu.

Zapraszamy do dalszego wspólnego blogowania
pocz±wszy od 1 maja 2007r.

Zasady edycji pozostaj± takie,
jak na zimowym i wiosennym blogu.

Dla przypomnienia - informacje dotycz±ce edycji
zapisane s±
tutaj (w punktach 2-4) oraz tutaj.

Pozdrawiamy
Gosia z USA i Splocik