Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
pi±tek, 21 wrze¶nia 2007
Na po¿egnanie lata
bluzeczka
 
 
Teraz ju¿ tylko jesienne robótkowanie 
 
22:12, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (1) »