Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
¶roda, 26 lipca 2006
Robiê strój k±pielowy

Zrobi³am siostrze bluzeczkê, ale zanim zd±¿y³am zrobiæ fotkê odda³am :(

Teraz robiê strój k±pielowy, a raczej opalacz. Mam ju¿ jedn± miseczkê stanika :)

Jak skoñczê, na pewno poka¿ê. To moja pierwsza tego rodzaju robótka.

Pozdrawiam wakacyjnie i gor±co, anula731

21:16, olimpijskie , Anula731
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 23 maja 2006
Top
Uda³o mi siê wreszcie skoñczyc top. Bardzo opornie mi szed³. A z efektu nie jestem do koñca zadowolona. Chodzi mi o kolor. Nie wygl±da efektownie na mojej bladej cerze :(  Mo¿e pogoda bedzie sprzyja³a i troche sie opalê :)

17:28, olimpijskie , Anula731
Link Komentarze (4) »
czwartek, 11 maja 2006
TOP

Czê¶æ mojego topu. Znów z perle 8 :)

anula731

12:16, olimpijskie , Anula731
Link Dodaj komentarz »
¶roda, 10 maja 2006
Dopisa³am siê :)

Równiez dopisa³am siê do wakacyjnego robótkowania. Dopiero teraz bo posz³am do pracy i mam ma³o czasu :(

Robiê top i powinnam nied³ugo skoñczyc :)

Mam nadziejê ¿e uda mi siê go pokazaæ, bo co¶ ostatno mam problemy ze wstawianiem zdjêc :(

Pozdrawiam  wszystkich, anula731

09:00, olimpijskie , Anula731
Link Dodaj komentarz »