Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
pi±tek, 25 maja 2007
Uff, dawno nie pisa³am

Jako ¿e dawno mnie nie by³o na wspólnym blogowaniu, tak wiêc pokazujê ostatni± rzecz któr± pope³ni³am :)

 boke

Reszta fotek tutaj:

http://igawroc.blox.pl/2007/05/Kolejna-spodniczka-z-Sonaty-nareszcie-cos.html#ListaKomentarzy 

16:38, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (3) »
¶roda, 21 czerwca 2006
nowe prace :)
No, sesja siê koñczy wiêc troszkê wiêcej czasu na dzierganie, póki co zrobi³am 2 prezenty urodzinowe :)
Kapelusz dla o¶mioletniej siostrzenicy mojego mê¿czyzny:


wykonany z bawe³ny serwetkowej szyde³kiem 2 mm, wszystko "na oko" :P

i obrus dla mojej mamy na malutki stoliczek:

Wykonany z Virginii, te¿ szyde³kiem 2 mm.

Mam nadziejê ¿e dziewczyny siê uciesz± :)
Igawroc
22:07, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (2) »
sobota, 20 maja 2006
i jeszcze :)
Kolejna rzecz któr± zrobi³am, ale siê rozpêdzi³am :P
Bia³y top z Sonaty, szyde³ko 2,5, prawie 2 motki, rozmiar S :)


Igawroc
20:38, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (4) »
wtorek, 16 maja 2006
I kolejne dwie robótki :)
Dwie spódniczki: bia³a i oliwkowa (aparat jak zwykle nie odda³ kolorku)
Bia³a - krótsza - dla mnie
Oliwkowa - d³u¿sza - dla siostry
Zaczête kolejne robótki ale to tajemnica póki nie skoñczê :PIgawroc
00:28, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (8) »
niedziela, 07 maja 2006
Moje wakacyjne robótki
No to mam zdj±tka :)
Sweter i top maj± taki kolor jak zdjêcie w³óczki ale komórka nie odda³a tych kolorków tak ³adnie :( Za to bikini odda³a idealnie :) Do bikini bêdzie doszyta gumeczka bo kuzynka nie chce ¿eby jej spad³o z pupy :D Dlatego nie ma sznureczków. Przy majtkach i przy staniku bêdzie taka sama.
Jedynie tu³ów sweterka by³ zrobiony przed ¦wiêtam, reszta po :P Oprócz tego koñczê kocyk, wbrew pozorom bêdzie na wakacje bo do samochodu na siedzenie no i zaczê³am cudn± spódniczkê :)
Oto foteczki :)
Igawroc
19:29, olimpijskie , Igawroc
Link Dodaj komentarz »
pi±tek, 28 kwietnia 2006
No i jestem, jak tylko bêdê mia³a conieco sfotografowane to poka¿ê :P

Igawroc
11:44, olimpijskie , Igawroc
Link Dodaj komentarz »