Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
wtorek, 21 sierpnia 2007
Co¶ tam robiê, ale bardzo powoli mi to idzie...

Nie to, ¿e nic nie robiê, ale szczerze mówi±c niewiele...

Oto topik zainspirowany wzorem Zdzid. 

 

topik

 

A poniewa¿ zosta³a mi w³óczka to zaczê³am chustê wzorem ananasowym:

 

chusta

 

 A takie szyde³ka kupi³am sobie tu¿ przed wyjazdem z Toronto - ró¿nokolorowy plastik cieszy oko...

 

szyde³ka

 

22:41, olimpijskie , Ivory
Link Komentarze (3) »
sobota, 05 maja 2007
Skoñczy³am bluzeczkê/topik
Po wielu miesi±cach uda³o mi siê skoñczyæ bluzkê zrobion± z tasiemkowej, b³yszcz±cej turkusowej nitki. Co¶ w rodzaju polskiej Cariny, tylko jaka¶ taka bardziej tasiemkowa, wydaje mi siê. Nie by³am zachwycona efektem szyde³kowania, ale na druty chêci nie mia³am, wiêc kontynuowa³am. Robi³am na bardzo grubym szyde³ku (6 mm), ¿eby uzyskaæ lej±cy siê efekt. Nie mia³am za duzo serca do tej robótki, a w miêdzyczasie ogarnê³a mnie motylkomania, wiêc tak siê przeci±gnê³o.
topik
23:22, olimpijskie , Ivory
Link Komentarze (4) »