Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
sobota, 07 lipca 2007
Zieleniak

Skoñczy³am w koñcu zieleniaka- strasznei d³ugo siê z nim bawi³am.

 

 

11:29, olimpijskie , Lucille
Link Komentarze (5) »
niedziela, 10 czerwca 2007
Przeplatanka

Zrobi³am j± ju¿ chwilê temu i ca³kiem zapomnia³am siê pochwaliæ - upss.

 

Posz³o na ni± nieca³e 100 g kremowej Muzy. Uda³o mi siê podziabaæ do krwi palec- szyde³kiem oczywi¶cie,  zapar³am siê i teraz moge powiedzieæ, ¿e serwetka jest okupiona krwi± ;))) To siê nazywa po¶wiêcenie.....

22:15, olimpijskie , Lucille
Link Komentarze (3) »
poniedzia³ek, 28 maja 2007
Frywolnie

Uff- dawno nic nie pokazywa³am- ale mam usprawiedliwienie. dzielnie koñczy³am frywolitkow± serwetkê -  w koñcu mogê siê nia pochwaliæ.

 

 

15:16, olimpijskie , Lucille
Link Komentarze (6) »