Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
poniedzia³ek, 09 lipca 2007
Kapelusik

O to kapelusik zrobiony ze snehurki.

I jeszcze na modelce

12:06, olimpijskie , Makneta
Link Komentarze (4) »
wtorek, 25 lipca 2006
Te¿ siê dopiszê.
Co¶ ma³o siê dzieje w tym KNIT ALONGS. To na pewno spowodowane jest upa³ami. Postanowi³am wiêc siê dopisaæ.
Moja bluzeczka z go³ymi plecami - bawe³na Camilla
Trochê niestety czujê siê w niej dziwnie ze wzglêdu na te go³e plecy.
Makneta
23:44, olimpijskie , Makneta
Link Komentarze (3) »