Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
czwartek, 11 maja 2006
Próbujê ze zdjeciem

darujcie je¶li nie wyjdzie, bo to mój pierwszy raz...

Wielkie dziêki dla magduniar3 i splocika !!!!

Oto mój plan...

Hura, to dzia³a :-)

Mój bêdzie ró¿owy

Pozdr, marze22

13:09, olimpijskie , Marze22
Link Komentarze (2) »
Przy³±czam siê :-)

Nawet ju¿ zaczê³am poncho na szyde³ku ró¿owiutkie, a co... trzeba trochê rozweseli¿ powa¿ny strój do powa¿nej pracy :-)

B³agam Was dziewczyny, jak wstawiæ zdjêcie??? Na forum jako¶ nikt nie chce mi pomóc...

marze22

11:16, olimpijskie , Marze22
Link Komentarze (1) »