Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
niedziela, 29 lipca 2007
Nieprawd± jest jakobym...

nic nie zdzia³a³a tego lata. Przed chwil± skoñczy³am bia³y naszyjnik frywolitkowy, ale zdjêæ jeszcze nie mam. Przedwczoraj skoñczy³am inny naszyjnik - zdjêcie kawa³ka tego naszyjnika jest u mnie na blogu . Zrobi³am sobie te¿ letnie bolerko szyde³kowe. Te¿ nie ma kto mu zrobiæ zdjêcia. :(

Ale mam kilka zdjêæ innych kolczyków i naszyjników frywolitkowych, wiêc jednak co¶ poka¿ê. :)

taaaaaaaa, jak siê co¶ raczy za³adowaæ :((((((((

*******************************

Minê³y dwa dni, kika zdjêæ przyby³o, próbujê zatem ponownie ³adowania ich tutaj.

Na pocz±tek jedne z letnich kolczyków, czyli
Tropy Nied¼wiedzia 
koroneczkowa bi¿uteria

Królewna ¦mieszka
czyli frywolitkowy naszyjnik i kolczyki w bieli

koroneczkowa bi¿uteria ¶lubna
koroneczkowa  bi¿uteria

Mo¿e starczy na raz. :)
17:06, olimpijskie , Anna
Link Komentarze (3) »