Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
pi±tek, 21 wrze¶nia 2007
Na po¿egnanie lata
bluzeczka
 
 
Teraz ju¿ tylko jesienne robótkowanie 
 
22:12, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (1) »
wtorek, 28 sierpnia 2007
Na koniec lata

Lato siê koñczy, ch³odny wiaterek wieje.

Bluzka bêdzie jak znalaz³.

Wymêczone od kwietnia zygzaki tak sie prezentuj±:

 


 

10:21, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (3) »
wtorek, 07 sierpnia 2007
Alusi top na lato

Bardzo prosty i szybki topik dla mojej starszej córki:

 


 

 

16:01, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (2) »
¶roda, 01 sierpnia 2007
Top z Sandry

Robi³am, robi³am i skoñczy³am. Migiem mi posz³a ta robótka.

 


 

15:59, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (1) »
pi±tek, 27 lipca 2007
Przybrodzianka

By³a Zakopianka (niestety niewypa³, spruta) a teraz jest Przybrodzianka ;)

30 dkg w³óczki z zapasów (strasznie d³ugo le¿a³a) i 10 dkg wendy supreme.

W efekcie mam taki oto nowy ciuszek:

 


 

17:31, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (2) »
pi±tek, 13 lipca 2007
Tyle zosta³o z Phildara...

Tak to czasami bywa, ¿e chcemy zrobiæ jedno a wychodzi zupe³nie co¶ innego.

U mnie tak w³a¶nie by³o tym razem. Mia³ byæ top z karczkiem, a wyszed³ top z wst±¿k±.

Zabrak³o mi nitki na rami±czka. Sa kombinowane.

Robi³am z w³óczki Silva, 260m/100g bawe³na z wiskoz±. Kupi³am j± jakie¶ 3 lata temu. Wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie idealna na co¶ co nigdy nie powsta³o.

Cieszê siê, ¿e ten "zapasik" ju¿ zagospodarowa³am.

 

 

 

 


 

 

13:15, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (2) »
¶roda, 11 lipca 2007
By³o mi³o...

Tak siê sympatycznie dzierga³o a jak smutno pru³o.

Zrobi³am 3/4 topu z Phildara i okaza³o siê:

po pierwsze, ¿e zabraknie mi w³óczki

po drugie ¿e karczek jest zdecydowanie za szeroki

W efekcie po karczku zosta³o jedynie wspomnienie...

Zastanawiam siê jak wykorzystaæ kawa³ek przodu i ty³u...

 

20:36, olimpijskie , Dziunia
Link Komentarze (1) »